Địa chỉ: Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hương Mạc 2

Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh