Địa chỉ: Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh